Zde je další prostor pro baner –> možné vložit text, obrázek, zaměnit barvu, výšku a možné zcela schovat

Anděl Strážný, z. ú. poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče v rámci celé České republiky určené především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným již od roku 2011.

Jsme registrovanou terénní sociální službou tísňové péče s celorepublikovou působností na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního Města Prahy dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Máme pověření SGEI – pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Spolupracujeme nebo jsme v základních či optimálních sítích krajů, měst a obcí: Libereckého kraje, Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje, města Liberec, Jablonce nad Nisou, Novoborska SON, České Lípy, Prahy 5, Prahy 10 a města Třinec.

Proč si vybrat AS

Klienti mohou zůstat žít doma a rodina ví, že je o ně v době jejich nepřítomnosti postaráno. ne vždy musí být řešením pobytové zařízení.

Budujeme pevná pouta a mysleme na své rodiče a prarodiče.

Chovejme se ke starším tak, jak chceme, aby se k nám jenou chovaly naše děti, až budeme staří.

Kdo jsme

 

Proč si vybrat Anděla Strážného?

Klienti mohou zůstat žít doma a rodina ví, že je o ně v době jejich nepřítomnosti postaráno. Ne vždy musí být řešením pobytové zařízení.

Budujeme pevná pouta a mysleme na své rodiče a prarodiče.

Chovejme se ke starším tak, jak chceme, aby se k nám jednou chovaly naše děti, až budeme staří.

Zásady sociální služby Anděl Strážný, z. ú.

 • Zachování lidské důstojnosti:
  pracovníci jednají s klienty s úctou
 • Volba klienta:
  respektujeme volbu a přání klienta
 • Dialog:
  sociální práce je spolupráce klienta a týmu Anděla Strážného (sociální pracovnice, dispečerky tísňového pultu, aktivizační pracovnice). Setkání s klientem pojímáme jako rozhovor.
 • Otevřené jednání:
  vytváříme pravidla služby, o kterých klienta před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby informujeme. Klient může kdykoliv požádat o přenastavení služby. Klient může smlouvu kdykoliv vypovědět bez sankcí nebo penalizace.
 • Diskrétnost:
  dodržujeme mlčenlivost, ctíme práva klientů a chráníme osobní i citlivé údaje. • Odbornost:
  principem služby je odborný a profesionální přístup k zájemci o službu i klientovi.
 • Respektování osobní svobody každého klienta:
  ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Poskytovaná podpora se odvíjí od aktuálních potřeb každého klienta. Poskytování sociální služby a plánování vychází z klientova tempa a schopnosti vyjádřit a pojmenovat vlastní potřeby a přání.
 • Týmová práce:
  i když přistupujeme ke klientům individuálně, na řešení nepříznivé sociální situace klienta se může podílet celý tým pracovníků, v případě potřeby i dalších odborníků.