PŘISPÍVÁME K PROŽITÍ PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA...

REGISTROVANÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA TÍSŇOVÉ PÉČE PRO SENIORY, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A OSOBY V KRIZI

Bezplatná linka NONSTOP 800 603 030

Moderní tísňová služba Anděl Strážný chrání zdraví a životy, dává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky.

Prostřednictvím SOS tlačítka pomáhá řešit krizové situace seniorům, osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným a jejich rodinám.


Je registrovanou sociální službou podle ust. § 41 zák. č. 108/2006 Sb. Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči.Abeceda vzdělávání pro seniory

rádi  bychom vás informovali, že naše organizace nově navázala spolupráci s Českou spořitelnou, která pro seniory připravila seriál Abeceda vzdělávání pro seniory. Tento seriál se zaměřuje na edukaci používání mobilních telefonů, využívání aplikací, vyhledávání na internetu, psaní zpráv s přáteli aj. Seriál poběží do srpna a každých 14 dní se senioři mohou těšit na zajímavá vzdělávací videa, která jim usnadní používání mobilního telefonu. Věříme, že naše spolupráce s Českou spořitelnou přinese seniorům rozptýlení v této těžké době a zároveň jsme rádi, že můžeme přinést něco navíc k tísňové péči.

"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý." Henry Ford

Tento vzdělávací seriál začíná videem: Jak si nastavit telefon a následuje druhé důležité video: Jak si nastavit internet. Pro shlédnutí videí klikněte na žlutý rámeček níže. 

Poslání a cíle Anděla Strážného

Posláním Anděla Strážného je zachovat u našich klientů optimální míru samostatnosti a nezávislosti v jejich přirozeném prostředí.

Naším cílem je:

  • snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik

  • zprostředkování pomoci v krizových situacích ohrožujících zdraví nebo život

  • oddálení odchodu do pobytových zařízení

NEPŘETRŽITÁ POMOC KLIENTŮM A JEJICH RODINÁM

DRŽÍME SI STATUS " NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ TÍSŇOVÉ SLUŽBY"

Anděl pomáhá v rámci celé České republiky

Pomáháme seniorům a jejich rodinám

Prostřednictvím monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem napojeným na náš dispečink zajistíme okamžitou pomoc školeného personálu v krizových situacích např. pádu, úrazu, nevolnosti, panické úzkosti apod. Jak se stát klientem...

Anděl Vám půjčí monitorovací zařízení zdarma

Nemáte žádnou vstupní investici

Naše organizace v současné době nabízí širší portfolio monitorovacích zařízení. Více informací...

Nemusíte nic kupovat, zařízení Vám půjčíme. Využijte naší mimořádné nabídky.

Anděl má nejpříznivější ceny

1 adaptační měsíc vždy ZDARMA

Aktivujeme službu nic neplatíte, nefunguje zařízení - výměna zdarma, chcete ukončit službu žádné storno poplatky. Platíte pouze pravidelný měsíční poplatek za telekomunikační služby.

Andělská sbírka

Pomáháme v tíživé finanční situaci

Anděl pomáhá i klientům, kteří potřebují pomoci, ale jsou v tíživé finanční situaci. Díky naši dárcům v rámci naší Veřejné sbírky. V případě, že by jste potřebovali pomoci kontaktujte nás...

Povídavá linka

Pomocí v krizových situacích péče nekončí

Klienti Anděla Strážného mohou prostřednictvím monitorovacího zařízení komunikovat s pracovníkem
tísňové péče také na takzvané Povídavé lince.

Riziko pádu s věkem stoupá

V loňském roce potřebovalo 152 712 lidí starších 65 let po pádu lékařské ošetření. 60 089 lidí se

nevyhnulo hospitalizaci a 608 na následky pádu zemřelo.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Víte o někom, kdo by si chtěl vyzkoušet tísňovou péči Anděla Strážného na měsíc zdarma?

Jak tísňová péče pomáhá

Příběhy

paní Jana, 72 let, Kaplice

Zbavení strachu z pádu, psychická stabilizace

Jana žije sama v domě s pečovatelskou službou. Prodělala již několik cévních mozkových příhod a nyní je závislá na pomoci pečovatelek. S poruchou řeči a pohybového aparátu je pro ni zvládání jejího každodenního života velice obtížné. Přesto se nevzdává a je schopna si uvařit lehký oběd a vyrazit na procházku na elektrickém vozíčku.

Jana je vybavena naším zařízením tísňové péče, které detekuje pády. Při takové nehodě se prostřednictvím SOS tlačítka dovolá na pracovníka pultu tísňové péče a ten následně volá IZS, v tomto případě hasičský záchranný sbor, který paní Janě poskytne pomoc a posadí ji zpět na vozík nebo židli. Prozatím se naštěstí nejednalo o pád, kdy by musel zasahovat lékař.

Jana se díky naší službě tísňové péče přestala bát, že bude muset na pomoc čekat opakovaně několik hodin a výrazně se psychicky stabilizovala.

paní Ludmila, 59 let, Č. Budějovice

Spojení s rodinou, psychická stabilizace

Klientka je po cévní mozkové příhodě nehybná na celou pravou stranu těla, velmi špatně komunikuje a je odkázána na přesuny pomocí invalidního vozíku. Její manžel velmi usiloval o to, aby jeho paní mohla žít zpět ve svém domácím prostředí, což se mu podařilo. Přibližně 6 hodin denně se o Ludmilu stará pečovatelka. Naše zařízení tísňové péče je vybaveno SIM kartou a je možné na něj volat jako na mobilní telefon. Ke spojení s volaným dojde automaticky, což manžel Ludmily využívá v době, kdy je v zaměstnání. S manželkou tak může kdykoli mluvit a být jí touto cestou oporou a na blízku. Služba tísňové péče Anděla Strážného pomáhá manželům ke zvládání běžného života a Ludmile zejména ke zlepšení jejího psychického stavu.

POMOC V ČÍSLECH ZA ROK 2019

CELKEM 59 665 ŘEŠENÝCH UDÁLOSTÍ

SOS ČERVENÉ TLAČÍTKO A PÁD

7 069 x

NÍZKÁ AKTIVITA - KLIENT SE NEHÝBE

8 998 x

VÝJEZD - ZAJIŠTĚNÍ POMOCI

1 380 x

KONTROLA  ZDRAVOTNÍHO STAVU

21 786 x

Více pomoci:

Připomínání léků - 3113 x
Kontrola zdravotního stavu (voláme jak se klient cítí) - 12778 x
Nízká aktivita (klient se dlouho nehýbe, voláme zda je v pořádku)- 6050 x
Nízká aktivita - kontaktování kontaktní osoby klienta - 44 x
SOS tlačítko (červené tlačítko) a pád - 3664 x

Chcete nás kontaktovat ?

Mobilní systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má možnost pomocí speciálního zařízení s komunikační jednotkou a SOS tlačítkem připojeným nepřetržitě na dispečink tísňové péče, možnost kdykoliv přivolat pomoc Anděla Strážného.