Posláním tísňové služby Anděla Strážného je zachovávat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání.

Usilujeme o to, aby uživatelé zůstali součástí přirozeného společenství.


24 hodin denně, 365 dní v roce chráníme zdraví a životy našich klientů - seniorů.

Služba tísňové péče Anděl Strážný je poskytovaná u klienta doma v jeho přirozeném prostředí prostřednictvím SOS tlačítka, které má klient neustále při sobě.

Po telefonické domluvě Vás navštíví naše sociální pracovnice, představí jak služba tísňové péče Anděl Strážný funguje a dle schopností klienta doporučí vhodné zařízení. Klient si může zařízení ihned vyzkoušet.

Tísňová péče Anděla Strážného umožňuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, např. pádu, úrazu, nevolnosti, panické úzkosti apod., které zajišťuje dispečink tísňové péče Anděla Strážného, na který je SOS tlačítko napojeno.

Podívejte se na naše video.

CELKEM 59 665 ZÁSAHU ZA ROK 2019

NEPŘETRŽITÁ POMOC KLIENTŮM A JEJICH RODINÁM

Motto: "Laskavá slova mohou být krátká a může být snadné je vyslovit, ale jejich ozvěny jsou nekonečné." Matka Tereza

SOS ČERVENÉ TLAČÍTKO A PÁD

7 069 x

NÍZKÁ AKTIVITA - KLIENT SE NEHÝBE

8 998 x

VÝJEZD - ZAJIŠTĚNÍ POMOCI

1 380 x

KONTROLA  ZDRAVOTNÍHO STAVU

21 786 x

Chcete nás kontaktovat ?

JAK SLUŽBA FUNGUJE?

Připomínání léků - 3113 x
Kontrola zdravotního stavu (voláme jak se klient cítí) - 12 778x
Nízká aktivita (klient se dlouho nehýbe, voláme zda je v pořádku)- 6050x
Nízká aktivita - kontaktování kontaktní osoby klienta - 44x
SOS tlačítko (červené tlačítko) a pád - 3664 x

Mobilní systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má možnost pomocí speciálního zařízení s komunikační jednotkou a SOS tlačítkem připojeným nepřetržitě na dispečink tísňové péče, možnost kdykoliv přivolat pomoc Anděla Strážného.