Pomůžeme Vám vyřešit péči o Vaše stárnoucí rodiče.

Tísňová péče Anděl Strážný je poskytovaná v přirozeném sociálním prostředí klienta prostřednictvím hlasové a elektronické komunikace, v podobě snadno ovladatelného tlačítka, které má klient neustále při sobě.

Tísňová péče Anděla Strážného umožňuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, např. pádu, úrazu, nevolnosti, panické úzkosti apod., které zajišťuje dispečink Anděla Strážného, na níž je klient prostřednictvím distanční komunikace napojen.

Jak naše služba tísňové péče Anděla Strážného funguje?

1. MONITORING

Klient má u sebe monitorovací zařízení s SOS tlačítkem, které je připojeno na NONSTOP dispečink tísňové péče. Zařízení je vždy aktivováno společně s naším sociálním pracovníkem.

2. DETEKCE KRIZOVÉHO STAVU

Klient upadne, zhorší se jeho zdravotní stav (dlouho se nehýbe) nebo se ocitne v nebezpečí a potřebuje naší pomoc.

3. SOS TLAČÍTKO

V případě krizové situace klient zmáčkně červené tlačítko, zařízení se automaticky spojí s naším dispečinkem. Zařízení samo umí též vyhodnotit pády a nepohyb a odešle alarm.

4. DISPEČINK NONSTOP

Proškolený dispečer ihned řeší krizovou situaci. Komunikuje s klientem a zjišťuje co se stalo. Dokážeme klienta lokalizovat a sdělit GPS polohu.

5. ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

Dispečer postupuje vyhodnotí krizovou situaci a zajistí odpovídající pomoc dle předem domluveného postupu. Zajistí výjezdovou službu a to v rámci celé ČR či kontaktování IZS.

6. INFORMOVÁNÍ RODINY

Dispečer Anděla Strážného poté, co je klient v bezpečí informuje o situaci rodinu klienta, sousedy, přátele, sociální službu.

Jak služba funguje ?

ALARMY V ROCE 2019

NEPŘETRŽITÁ POMOC KLIENTŮM A JEJICH RODINÁM

SOS ČERVENÉ TLAČÍTKO A PÁD

7069 x

NÍZKÁ AKTIVITA -klient se nehýbe

8998 x

VÝJEZD -zajištění pomoci

1380 x

KONTROLA  zdravotního stavu

21786   x

AKTIVIZACE

3045 x

Celkem  42 278 ZÁSAHU ZA ROK 2019