24 hodin denně, 365 dní v roce chráníme zdraví a životy našich klientů - seniorů.

V současné době jsou nejohroženější skupinou obyvatel.
Posláním tísňové služby Anděla Strážného je zachovávat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání. Usilujeme o to, aby uživatelé zůstali součástí přirozeného společenství.

Jak naše služba tísňové péče Anděla Strážného funguje?

1. MONITORING

Klient má u sebe monitorovací zařízení s SOS tlačítkem, které je připojeno na NONSTOP dispečink tísňové péče. Zařízení je U KLIENTA vždy aktivováno společně s naším sociálním pracovníkem.

2. DETEKCE KRIZOVÉHO STAVU

Klient upadne, zhorší se jeho zdravotní stav (dlouho se nehýbe) nebo se ocitne v nebezpečí a potřebuje naší pomoc.

3. SOS TLAČÍTKO

V případě krizové situace klient zmáčkně červené tlačítko, zařízení se automaticky spojí s naším dispečinkem TÍSŇOVÉ PÉČE. Zařízení samo umí též vyhodnotit pády a nepohyb a odešle alarm.

4. DISPEČINK NONSTOP

Proškolená pracovnice pultu tísňové péče ihned řeší krizovou situaci. Komunikuje s klientem a zjišťuje co se stalo. Dokážeme klienta lokalizovat a sdělit GPS polohu.

5. ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

Pracovnice pultu tísňové péče řeší krizovou situaci a zajistí odpovídající pomoc dle předem domluveného postupu. Zajistí výjezdovou službu v rámci celé ČR či kontaktování IZS.

6. INFORMOVÁNÍ RODINY

Poté, co je klient v bezpečí informuje pracovnice pultu tísňové péče o situaci rodinu klienta, sousedy, přátele, sociální službu.

VIDEO O SLUŽBĚ

CELKEM 59 665 ZÁSAHU ZA ROK 2019

NEPŘETRŽITÁ POMOC KLIENTŮM A JEJICH RODINÁM

Motto: "Laskavá slova mohou být krátká a může být snadné je vyslovit, ale jejich ozvěny jsou nekonečné." Matka Tereza

SOS ČERVENÉ TLAČÍTKO A PÁD

7 069 x

NÍZKÁ AKTIVITA - KLIENT SE NEHÝBE

8 998 x

VÝJEZD - ZAJIŠTĚNÍ POMOCI

1 380 x

KONTROLA  ZDRAVOTNÍHO STAVU

21 786 x

POVÍDAVÁ LINKA

3 045 x

PŘIPOMÍNÁNÍ LÉKŮ A JINÉ SLUŽBY

17 387 x

Chcete nás kontaktovat ?