Grafika Socialni Site Prispevek na Facebooku Na sirku 1200 × 788 px

Darujte radost
a mějte dobrý pocit

Pomozte s námi chránit životy seniorů a osob s postižením. Dopřejme společně spokojený život v bezpečí domova všem,
kteří si to přejí.

Darovací formulář

 

Veškeré finanční dary využíváme převážně na platbu služby klientům nebo na nákup monitorovacích zařízení tísňové péče, která jim následně poskytujeme formou zápůjčky.

Službu pomáháme financovat klientům, kteří se nachází v tíživé finanční situaci. Zařízení zapůjčeme zdarma, aby byla tísňová péče dostupná pro každého, kdo ji potřebuje. 

Další informace

Informace k dárcovství

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pokud se Vám líbí myšlenka tísňové péče, můžete nás podpořit i těmito způsoby:

    • finančně na náš transparentní účet
    • prostřednictvím závěti (notářským zápisem, vlastnoručně nebo online)
    • materiálně (výrobky, el. technika, kancelářské vybavení aj.)
    • dobrou radou či odbornou pomocí (marketing, copywriting, fotografování aj.)
    • sdílením naší organizace na Vašich sociálních sítích

Všichni individuální dárci si mohou uplatnit daňové zvýhodnění podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru, které následně předáte Vaší mzdové účetní do 15. 2. každého roku nebo ho uplatníte v daňovém přiznání.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru, zašlete nám prosím své údaje, viz níže, na
e-mail katerina.hlozna@andelstrazny.eu.

Údaje
Celé jméno, adresa, telefonní číslo a číslo účtu, ze kterého jste dar poslali.

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud celková hodnota darů za jeden rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí minimálně 1 000 Kč.

V úhrnu lze odečíst maximálně 30% ze základu daně (§ 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Více o daních z příjmů a snižování daňového základu se dočtete na odkazu ZDE.

Všichni firemní dárci mohou uplatnit daňové zvýhodnění podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru, zašlete nám prosím své údaje, viz níže, na
e-mail katerina.hlozna@andelstrazny.eu.

Údaje
Název Společnosti, IČ, sídlo, telefonní číslo a číslo účtu, ze kterého jste dar poslali.

Právnické osoby si mohou od základu daně, snížené dle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, odečíst hodnotu darů, pokud celková hodnota darů za jeden rok činí alespoň 2 000 Kč.
V úhrnu lze odečíst maximálně 30% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů).

Více informací k této problematice naleznete na odkazu ZDE.

Podporovatelé a dárci

Rychlý
kontakt

Katerina Hlozna

Kateřina Hložná, DiS.

kontaktní osoba pro dárce

Darujte ​ 1 měsíce
používání SOS Tlačítka

Darujte 2 měsíce
používání SOS Tlačítka

Darujte 3 měsíce
používání SOS Tlačítka

Skip to content