Senior drží SOS tlačítko, Tísňová péče pro seniory

Darujte měsíc péče

Tato péče zahrnuje zajištění rychlé pomoci, monitorování zdraví, povídavou linku a poskytování důležitých konzultací v rámci sociální služby.

Darujte 1 měsíc péče

Anděl strážný, SOS tlačítko, tísňová péče pro seniory, klientka

Darujte 2 měsíce péče

Anděl Střážný - SOS tlačítka

Darujte 3 měsíce péče

Anděl Střážný - SOS tlačítka

Vaší podpory si velmi vážíme. Jsme vděční za každého, kdo je nám nablízku a pomáhá našim klientům. Děkujeme.

Vaše příspěvky využijeme na zajištění sociální služby tísňové péče klientům, kteří se nachází v tíživé finanční situaci nebo na nákup zařízení s SOS tlačítkem tísňové péče. Zařízení zapůjčujeme zdarma, aby byla tísňová péče dostupná pro každého, kdo ji potřebuje.

Tento projekt je součástí veřejné sbírky, která je registrována u MHMP v Praze. č.j. MHMP 1698390/2019

Darovací formulář

 
Další informace

Informace k dárcovství

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pokud se Vám líbí myšlenka tísňové péče, můžete nás podpořit i těmito způsoby:

    • finančně na náš transparentní účet
    • prostřednictvím závěti (notářským zápisem, vlastnoručně nebo online)
    • materiálně (výrobky, el. technika, kancelářské vybavení aj.)
    • dobrou radou či odbornou pomocí (marketing, copywriting, fotografování aj.)
    • sdílením naší organizace na Vašich sociálních sítích

Všichni individuální dárci si mohou uplatnit daňové zvýhodnění podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru, které následně předáte Vaší mzdové účetní do 15. 2. každého roku nebo ho uplatníte v daňovém přiznání.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru, zašlete nám prosím své údaje, viz níže, na
e-mail katerina.hlozna@andelstrazny.eu.

Údaje
Celé jméno, adresa, telefonní číslo a číslo účtu, ze kterého jste dar poslali.

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud celková hodnota darů za jeden rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí minimálně 1 000 Kč.

V úhrnu lze odečíst maximálně 30% ze základu daně (§ 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Více o daních z příjmů a snižování daňového základu se dočtete na odkazu ZDE.

Všichni firemní dárci mohou uplatnit daňové zvýhodnění podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru, zašlete nám prosím své údaje, viz níže, na
e-mail katerina.hlozna@andelstrazny.eu.

Údaje
Název Společnosti, IČ, sídlo, telefonní číslo a číslo účtu, ze kterého jste dar poslali.

Právnické osoby si mohou od základu daně, snížené dle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, odečíst hodnotu darů, pokud celková hodnota darů za jeden rok činí alespoň 2 000 Kč.
V úhrnu lze odečíst maximálně 30% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů).

Více informací k této problematice naleznete na odkazu ZDE.

Podporovatelé a dárci

Rychlý
kontakt

Katerina Hlozna

Kateřina Hložná, DiS.

kontaktní osoba pro dárce

Skip to content