O ANDĚLU STRÁŽNÉM

Moderní služba tísňové péče Anděl Strážný byla založena v roce 2011. Anděl Strážný, z.ú. je registrovaná terénní sociální služba tísňové péče s celorepublikovou působností na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního Města Prahy dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Získali jsme pověření SGEI - pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Jsme zařazeni v základní síti sociálních služeb: Libereckého kraje, Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje, města Liberec, Jablonce nad Nisou, Novoborska SON, České Lípy, Prahy 5, Prahy 10, města Třinec.

Smyslem naší práce je pomáhat klientům tak, aby mohli co nejdéle a bezpečně zůstávat v pohodlí svého domova. 

Princip služby

Klient je vybaven naším monitorovacím zařízením s unikátními funkcemi, které je napojeno na nepřetržitý dispečink tísňové péče Anděla Strážného. Dispečink obsluhují vyškolení pracovníci v sociálních službách, kteří reagují na aktuální potřebu jednotlivých klientů a řeší jejich problém v reálném čase.

Působnost naší služby

Naše služba je poskytována v rámci celé České republiky, prakticky všude, kde je pokrytí signálem našich mobilních operátorů.

Výjezdy ke klientům

Ke klientům máme zajištěny výjezdy v rámci celé České republiky. V případě zmáčknutí SOS tlačítka a nutnosti fyzické kontroly klienta, můžeme vyslat na kontrolu stavu klienta proškolenou osobu, která zjistí situaci na místě a v případě nutnosti zajistí přivolání rychlé zdravotní pomoci. Můžeme zajistit i dovoz klíčů.

Cíle služby

Cílem tísňové péče Anděla Strážného je snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik u občanů ČR. Zajištění pomoci v krizových situacích: při pádu, nevolnosti, zhoršení zdravotního stavu, získat jistotu soběstačnosti po hospitalizaci a oddálení nutností umístění osoby do pobytového zařízení.

Poslání služby

Posláním služby tísňové péče Anděla Strážného je zachovávat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispíváme tak k prožití plnohodnotného života, jímž žili doposud. Usilujeme o to, aby klienti zůstali součástí přirozeného společenství.     

Zásady sociální služby Anděl Strážný, z.ú.

  • Zachování lidské důstojnosti: pracovníci jednají s klienty s úctou.

  • Volba klienta: respektujeme volbu a přání klienta.

  • Dialog: sociální práce je spoluprací klienta a týmu Anděla Strážného (sociální pracovnice, dispečerky tísňového pultu, aktivizační pracovnice). Setkání s klientem pojímáme jako rozhovor.

  • Otevřené jednání: vytváříme pravidla služby o kterých klienta před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby informujeme. Klient může kdykoliv požádat o přenastavení služby. Klient může smlouvu kdykoliv vypovědět bez sankcí nebo penalizace.

  • Diskrétnost: dodržujeme mlčenlivost, ctíme práva klientů a chráníme osobní i citlivé údaje.

  • Odbornost: principem služby je odborný a profesionální přístup k zájemci o službu i klientovi.

  • Respektování osobní svobody každého klienta: ke každému přistupujeme individuálně. Poskytovaná podpora se odvíjí od aktuálních potřeb každého klienta. Poskytování sociální služby a plánování vychází z klientova tempa a schopnosti vyjádřit a pojmenovat vlastní potřeby a přání. 

  • Týmová práce: i když přistupujeme ke klientům individuálně, na řešení nepříznivé sociální situace klienta se může podílet celý tým pracovníků, v případě potřeby i dalších odborníků.

Smyslem naší práce je pomáhat klientům tak, aby mohli co nejdéle a bezpečně zůstávat v pohodlí svého domova.