PŘÍBĚHY NAŠICH SPOKOJENÝCH KLIENTŮ

Jak jsme pomohli.

Spolupráce s pečovatelskou službou 

Klientka 72 let - mobilní tísňová péče

Klientka žije v domově s pečovatelskou službou a trpí Parkinsonovou chorobou, což s sebou nese řadu komplikací( časté pády, nesrozumitelná komunikace) a jiné. Dispečerky tyto informace mají sepsané v individuálním plánu a vědí, že v případě pádu, nebo zmáčknutí SOS tlačítka musí kontaktovat pracovnice pečovatelské služby.

Ochrana před nežádoucí návštěvou

Klientka 95 let, Liberec - mobilní tísňová péče

Žije v rodinném domě se synem, ale ten je často mimo domov. Klientka využívá službu v případě ohrožení (zmáčkne SOS tlačítko - dispečerka zavolá PČR). Několikrát ji obtěžovali podomní prodejci. S Andělem Strážným se cítí bezpečně.

Lokalizace klienta a detekce pádu 

Klient 56 let, Česká lípa - mobilní tísňová péče

Klient je na invalidním vozíku, ochrnutý od pasu dolů, má problém při vstávání z invalidního vozíku (často padá - zařízení, které klient nosí na ruce, detekuje pád. Po pádu, zařízení pošle signál do pultu tísňové péče a dispečerka ihned situaci prověří, popř. volá IZS). Tento klient je aktivní, občas se mu stává, že ho obtěžují lidé. V této situaci zmáčkne SOS tlačítko a dispečerka situaci prověří a případně zavolá PČR. Zařízení lokalizuje polohu klienta, dispečerka tak PČR předá přesné údaje o tom, kde se klient nachází.

"Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné..."  Dalajláma 14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935

Klientka 86 let, Praha - mobilní tísňová péče

Klientka neovládá mobilní telefon. Naše zařízení využívá ke spojení s rodinou přes den i v noci. Rodina má tak jistotu, že v případě časového vytížení, je o klientku postaráno (dispečeři mají k dispozici několik telefonních čísel na kontaktní osoby). Rodina a klientka si nepřáli, aby šla do pobytové sociální služby a jsou rádi, že díky tomuto propojení skrze Anděla Strážného, nemusí jejich maminka opustit svůj domov.

Klientka 77 let, Mladá Boleslav - mobilní tísňová péče

Klientka trpí závratěmi a žije sama. Již několikrát jí naše služba pomohla, když jí selhaly nohy a nemohla sama vstát z křesla. Při volání na zařízení jsme zjistili, že klientka není schopna chodit, takže voláme syna, který je schopný se ke klientce dostat do hodiny. Nebýt naší služby, klientka by byla v křesle upoutaná do večera, kdy jí synové pravidelně volají. Též se stává, že má klientka často vybitý telefon, naše zařízení funguje i z vedlejšího pokoje a reaguje na ne-pohyb klienta (naše zařízení pošle signál do pultu tísňové péče a dispečerky ihned volají kontaktní osobě, aby klienta šla zkontrolovat)

Klientka 69let, Teplice - mobilní tísňová péče

Klientka trpí srdečním onemocněním tzn. že často omdlévá. Klientka si ale přeje chodit ven, vyřizovat si běžné denní záležitosti a na procházky. S naším zařízením již nemá strach chodit ven (zařízení detekuje pády), zachování takové to samostatnosti má na klientku velký pozitivní vliv i v oblasti duševního zdraví a psychické stability (psychická stabilita výrazně snižuje počet stavů bezvědomí).

Přispíváme k prožití plnohodnotného života.