“HODNOTY FUNGUJÍ JAKO MAPA, KDYŽ POTŘEBUJETE OBJEVIT TU SPRÁVNOU CESTU.”

Proč by měl mít Anděl Strážný či jakákoliv organizace své hodnoty?

Smyslem naší práce je pomáhat a naším posláním je poskytovat jistotu a bezpečí v krizových situacích. Pomáháme seniorům, lidem s handicapem nebo se zhoršeným zdravotním stavem, aby mohli žít samostatně a svobodně.

V naší organizaci vnímám, že zde lidé pracují právě proto, že se ztotožňují s naším posláním a hodnotami. Jsou to lidé, kteří našli práci, jež dává smysl a přináší užitečnou službu lidem a zároveň inspiruje ostatní. 

Jsem přesvědčena, že pokud lidé dělají práci, která je naplňuje, má vyšší cíl, navíc společenský přesah a dopad a s jejímiž hodnotami souzní, posiluje to jejich loajalitu a podněcuje je to k tomu, aby ze sebe vydávali to nejlepší. 

Mít jasně definované hodnoty je klíčový pozitivní efekt pro dobře fungující a motivovaný tým. Hodnoty totiž fungují jako mapa, když potřebujete objevit tu správnou cestu. Přitahují ty správné lidi, pomáhají v případech, kdy stojíme před těžkým rozhodnutím a mají zásadní vliv na chování, konání a rozhodování lidí a obecně na celkovou budoucnost organizace.

Naše hodnoty, naše křídla, vaše bezpečí, bezpečí, důvěra, podpora, profesionalita, rozvoj Anděl Strážný - tísňová linka, SOS tlačítka

Jaké jsou hodnoty organizace Anděl Strážný a proč?

Když jsme začali tvořit hodnoty naší organizace, uvědomovala jsem si, že zde pracují především srdcaři, kteří ctí tři základní hodnoty – jistotu, bezpečí a důvěru. Preferovala jsem však, aby se do tvorby hodnot zapojili všichni naši zaměstnanci. Přála jsem si, aby lidé napříč organizací vnímali, že na jejich názoru záleží. Osobně věřím, že díky tomu, že jsme se na tvorbě hodnot podíleli všichni, také těmto hodnotám všichni rozumíme, přijímáme je a chováme se v souladu s nimi, protože všichni jsme byli jejich tvůrci.

Anděl Strážný je moderní sociální služba tísňové pomoci, která pomáhá zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením a chronicky nemocným lidem. Pomáháme tím nejkřehčím z nás tím nejmodernějším způsobem. Díky propojení moderních technologií, terénních a monitorovacích služeb jsme schopni poskytovat našim klientům jistotu a bezpečí profesionálním způsobem. Podporujeme je v jejich samostatnosti a soběstačnosti. A stejně tak si dáváme záležet i na tom, aby se naše služba neustále rozvíjela, byla poskytována v nejvyšší kvalitě a budila důvěru u našich klientů i jejich rodin. Toto jsou naše hodnoty, na nichž si zakládáme a považujeme je za stěžejní pro náš rozvoj.

p.hebelkova dite

Mohou hodnoty organizace pomoci zaměstnancům Anděla Strážného v práci s klienty?

Věřím, že ano. Partnerství je vztah a ten je o důvěře. 

První vztah je  vztah mezi našimi pracovníky a organizací, i zde musí panovat důvěra. Pokud lidé pracují v prostředí, kde se k sobě všichni chovají slušně a podle nastavených pravidel a hodnot, vládne zde harmonie a tento pocit lze přenést i dál, k lidem, se kterými pracujeme. 

Našimi klienty jsou především lidé v seniorském věku, ale také chronicky nemocní, osoby se zdravotním postižením či lidé, kteří se nachází v nějaké krizové životní situaci.  Je důležité, abychom pracovali jako profesionálové a chovali úctu a respekt nejen k sobě navzájem, ale především právě k našim klientům.

Máte nějakou hodnotu, která je vám blízká?

Myslím, že jsem Vám vlastně odpověděla v předchozí otázce. Je to důvěra.

Jaké jsou Vaše osobní hodnoty?

Lidskost, důvěra, odvaha, jistota, bezpečí a poctivost.

Chtěla byste dodat něco na závěr?

Chtěla bych říci, že firemní kultura zraje a moudří lídři vědí, že kultura se musí neustále kultivovat. I já už vím, že nikdy nebudu mít hotovo. Svou práci mám moc ráda, je to pro mne neustálý osobní růst a posun. Ale ještě větší radost mám, když mohu dát příležitost lidem, kteří se mnou chtějí kráčet stejnou cestou.

foto v krouzku 2

Martina Hebelková

Ředitelka organizace. Založila a vede organizaci Anděl Strážný od roku 2011.

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál.
Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
LinkedIn
Twitter
Print
Mohlo by vás zajímat:
Skip to content