Daňové zvýhodnění pro dárce

Zde je další prostor pro baner –> možné vložit text, obrázek, zaměnit barvu, výšku a možné zcela schovat

Pro individuální dárce

Všichni individuální dárci si mohou uplatnit daňová zvýhodnění

podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru, které následně předáte ve vaší mzdové účtárně do 15.2. každého roku nebo ho uplatníte v daňovém přiznání. 

Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání údajů na email: martina.tomkova@www.andelstrazny.eu:

Celé jméno, adresu, telefon a číslo účtu, ze kterého jste dar poslali.

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud celková hodnota darů za jeden rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí minimálně 1 000 Kč.

V úhrnu lze odečíst maximálně 30% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Za rok 2020 i 2021 můžete uplatnit zvýhodněný daňový odpis ze současných 10% na 30%.

Více zde >>

Pro firemní dárce

Všichni firemní dárci si mohou uplatnit daňová zvýhodnění

podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru, které následně uplatníte v daňovém přiznání. 

Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání údajů na email: martina.tomkova@www.andelstrazny.eu:

Název společnosti, sídlo, telefon, IČ a číslo účtu, ze kterého byl dar poslán.

Právnické osoby si mohou od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, odečíst hodnotu darů, pokud celková hodnota darů za jeden rok činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 30% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Za rok 2020 i 2021 můžete uplatnit zvýhodněný daňový odpis ze současných 10% na 30%.

Více zde >>

Poděkování našim partnerům

Děkujeme partnerům, kteří s námi pomáhají klientům, aby mohli co nejdéle a bezpečně zůstat v pohodlí svého domova a jejich rodinám, aby mohly žít beze strachu o své blízké.

Věříme, že partnerství s důvěryhodnou neziskovou organizací podpoří pozitivní image vaší společnosti a prezentuje vašim zaměstnancům i klientům hodnoty, které naše organizace zastává. 

Nabízíme řešení problematiky stárnoucích rodičů a prarodičů a dlouhodobý vztah založený na transparentnosti a důvěře.