Poděkování

Poděkování

Ještě jednou velice děkujeme všem podporovatelům, že s námi pomáháte, aby babička a děda mohli žít doma!

Jako velmi přínosnou a potřebnou vnímáme spolupráci s veřejnou správou v regionech po celé ČR. Díky dotacím od krajů, měst a obcí na provoz organizace, na podporu zvýšení kvality služeb a nákup monitorovacích zařízení tísňové péče můžeme naši službu poskytovat v odpovídající kvalitě. Služba je tak seniorům, krátkodobě i dlouhodobě nemocným a lidem s postižením v regionech dostupnější.

 

Moravskoslezský kraj poskytl Andělu Strážnému z. ú. v rámci: Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 dotaci ve výši 68.000 Kč. Děkujeme.

Ještě jednou velice děkujeme všem podporovatelům, že s námi pomáháte, aby babička a děda mohli žít doma!


Skip to content