Rozhovor se studentkou Pavlou Špilkovou

Rozhovor se studentkou Pavlou Špilkovou

Umožňujeme studentské praxe a zajímá nás názor mladých lidí, a to nejen na téma Tísňové péče, ale také jak vnímají stáří a možnosti, jak přispět ke kvalitnímu prožívání této životní etapy.

O téma pomoci seniorům, dlouhodobě nemocným a osobám v krizi se zajímá čím dál více studentů a mladých lidí, proto jsme velice rádi, že i my k tomu můžeme přispět a podpořit osvětu tohoto tématu.

Umožňujeme studentské praxe a zajímá nás názor mladých lidí, a to nejen na téma Tísňové péče, ale také jak vnímají stáří a možnosti, jak přispět ke kvalitnímu prožívání této životní etapy. 

Zajímá vás, jak probíhá praxe v sociálních službách a jaký mají studenti názor na Tísňovou péči? Přečtěte si rozhovor se studentkou 2. ročníku, Univerzity Hradec Králové, Pavlou Špilkovou, která byla u nás na praxi v květnu.

 

Proč si se rozhodla pro studium sociálního oboru? A jaký máš přístup k sociální práci?

Pro studium sociálního oboru jsem se rozhodla, protože mi je blízká práce s lidmi, která mně baví a naplňuje. Studiu sociálního oboru se věnuji také z důvodu toho, že bych chtěla v budoucnu přispět k lepšímu vnímání potřebnosti sociálních služeb. Vnímám velkou důležitost a potřebnost sociálních pracovníků a sociálních služeb obecně, což mi potvrdila i má praxe v domově pro seniory a praxe pro Anděla Strážného. Vyjma tématu péče o seniory se nyní věnuji i pomoci neslyšícím, proto se učím znakový jazyk. Do budoucna bych ráda určitě zůstala u sociální práce, nyní se rozhoduji, jaké cílové skupině bych se ráda věnovala.

Jaký máš názor na Tísňovou péči? 

Vnímám v ní budoucnost v péči o seniory a možnost, jak ulevit přetížené ústavní péči. Jako největší výhodu Tísňové péče vnímám to, že umožňuje seniorům žít doma a přitom být pod dohledem a mít možnost si kdykoliv si zavolat o pomoc.

Proč se rozhodla pro praxi v Tísňové službě?

Jelikož jsem se v rámci studia dozvěděla pouze rámcové informace o tomto typu služby, chtěla jsem využít tuto praxi k prohloubení znalostí a mít možnost tyto informace následně využít při svém dalším uplatnění. V rámci studijních oborů je tento typ služby zatím zmiňován pouze v obecném měřítku, což je dle mého názoru škoda, protože se o tomto typu služby se stále málo ví.

A co říkáš na samotné praxi v Andělovi Strážném?

Díky praxi jsem se dozvěděla nové informace o službě, které jsem doposud nevěděla a prohloubila jsem si znalosti o tomto typu služby. Praxe byla dynamická a měla jsem možnost nahlédnout, jak služba funguje, vyzkoušet si zařízení tísňové péče v praxi a podívat se do terénu. Vnímám tuto službu a tuto organizaci dobře i s ohledem na to, že pamatuje na všechny a není limitovaná omezenou působností, naopak službu může využívat opravdu každý, co službu potřebuje, i když bydlí na malé vesnici.

Skip to content