Probíhající sbírka na Donio.cz

Probíhající sbírka na Donio.cz

Pomozte osamělým seniorům, kteří žijí sami a jsou již odkázáni na pomoc druhých a splníte jim tak jejich největší přání, které mají, a to žít doma, žít v prostředí, na které jsou zvyklí a přitom být v bezpečí i v případě zhoršení zdravotního stavu nebo pádu.

Naše klientka, paní Eva, byla neuvěřitelných 45 let učitelkou na Základní škole v Pardubicích, kde učila malé děti na prvním stupni. Tuto dlouholetou éru ji přerušil až pád na lyžích, po kterém se rozhodla jít do důchodu. I v důchodu se ráda pohybovala a trávila svůj volný čas na procházkách v přírodě, dokud jí to zdravotní stav dovoloval. Nyní žije sama v bytě v Pardubicích a volný čas ráda tráví četbou časopisů nebo poslechem rádia, kde se dozvídá informace o dění v jejím městě a blízkém okolí. Jelikož žije sama a již v minulosti se u ní objevovaly časté pády, rozhodla se na základě doporučení pečovatelské služby využít naší službu tísňové péče. Jejím andělem strážným se stalo zařízení NOVO, přes které si může kdykoliv zavolat pomoc, a to i v případě pádu v koupelně, kterého se nejvíce obávala, a proto si velmi cení, že je SOS náramek vodotěsný a dává jí tak možnost větší soběstačnosti.

Pomozte další seniorům, aby nalezli bezpečí a pocit jistoty, tak jako paní Eva! 

Momentálně hledáme finanční prostředky právě na zakoupení monitorovacího zařízení NOVO, které je určeno pro klienty se zhoršeným zdravotním stavem a sníženou pohyblivostí.

Pořizovací cena 1 kusu monitorovacího zařízení je 8500 Kč, tato částka odpovídá 2/3 průměrného měsíčního důchodu.

Pro většinu seniorů je tedy finančně nemožné si zařízení koupit a raději jdou do rizika, kdy doufají, že se jim nic nepřihodí.

Přispějte na nákup monitorovacích zařízení v rámci naší sbírky na dárcovském portálu DONIO.CZ 

Dopřejte jistotu a pocit bezpečí, aby již žádný senior nemusel riskovat!

Skip to content