Zde je další prostor pro baner –> možné vložit text, obrázek, zaměnit barvu, výšku a možné zcela schovat

Naše organizace nově navázala spolupráci s Českou spořitelnou, která pro seniory připravila seriál Abeceda vzdělání pro seniory. Tento seriál se zaměřuje na edukaci používání mobilních telefonů, využívání aplikací, vyhledávání na internetu, psaní zpráv s přáteli aj.

Abeceda vzdělání pro seniory

Projekt MPSV

Rok 2021

V roce 2021 jsme byli podpořeni MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky) v rámci jejich Dotačního programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022, cíl 6

Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče, konkrétně v našem projektu s názvem: Modernizace pultu tísňové péče a nákup zařízení tísňové péče, identifikační číslo 013D311001103, MPSV-8-2021-00003, kdy cílem projektu bylo: Realizací akce Modernizace pultu tísňové péče a nákupu telekomunikačních zařízení zřídíme další 3 pracovní místa pro osoby zdravotně znevýhodněné (jsme zaměstnavatel na chráněném trhu práce), čímž zvýšíme i naší kapacitu – okamžitou a celkovou.

Nákupem 300 koncových mobilních zařízení obousměrné komunikace budeme moci naši službu nabídnout více občanům ČR, kterým tak umožníme co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, tj. doma. Kalkulace projektu – udržitelnost 5 let, náš předpoklad je, že za tuto dobu obsloužíme 3375 klientů, z nichž více jak 30 % bude využívat inovativní mobilní obousměrné zařízení tísňové péče. Náklady akce 1.804.762,19 Kč, z čehož MPSV financovalo 75 %.

Rok 2018

Dotační program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022, cíl 6

Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče, konkrétně v našem projektu s názvem:

Tísňová péče – Anděl Strážný – pult, identifikační číslo 013D311001102, kdy cílem projektu bylo: Poskytování kvalitní sociální služby, jdoucí s trendem zajistit klientovi plnohodnotný život v domácím prostředí, řešit jeho krizovou situaci pokud nastane a to kdekoliv. Každému klientovi dle jeho potřeb a požadavků vybíráme na základě sociálního šetření monitorovací zařízení, které nejlépe zajistí jeho bezpečnost, které je mu uživatelsky příjemné a je jednoduché na obsluhu.

Vždy se jedná o monitorovací systém poskytující obousměrnou komunikaci mezi pracovníky v sociálních službách – dispečery a klientem. K zajištění cíle potřebujeme moderní monitorovací pult pro tísňovou péči s otevřeným software systémem. Tento otevřený systém bude podporovat připojení stávajících monitorovacích zařízení, užívaných klienty a pružně reagovat na nové trendy monitorovacích zařízení, které jsou stále sofistikovanější a poskytují větší komfort a bezpečí klientů. Náklady akce 2.904.711,37 Kč investice MPSV 75%.

Děkujeme Šárce Králové Lukešové za organizaci projektu Strom splněných přání  a zapojení zaměstnanců České spořitelny v České Lípě. Všechny dárky jsme předali našim klientům. Babičky byly překvapené, dojaté a všechny moc zdraví.

Strom splněných přání

Ježíškova vnoučata

Každý rok se zapojujeme do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Máme velkou radost, že jsme pomohli potěšit již více jak 30 seniorů z celé České republiky. Mezi obdarovanými byl i pan Zdeňek (85 let), který bohužel nemá rodinu, a proto byl moc rád, že se stane součástí Ježíškových vnoučat. Přál si knihu o přírodě a čokoládu a my jsme rádi, že jsme mu splnění tohoto přání mohli zprostředkovat.