Všem organizacím a institucím děkujeme za podporu služby tísňové péče Anděla Strážného. Díky Vám můžeme provozovat kvalitní službu a pomáhat potřebným klientům. Velmi si vaší podpory vážíme.

Budeme vděční, když nám přízeň i podporu zachováte do let dalších. Vaše pomoc tvoří šťastnější lidské příběhy.

Děkujeme za naše spokojené klienty, kteří si s Vaší pomocí mohou službu dopřát.


Podpora rozvoje materiálně technické základny

Celý rok 2018 byl ve znamení projektu "Rozvoje materiálně technické základny sociálních služeb". Naší prioritou bylo získat dofinancování povinného podílu a získání úvěru na tento investiční projekt. S celou finanční záležitostí nám pomohl projekt sociálního bankovnictví České Spořitelny, a.s., která zajistila nejen dofinancování projektu, ale i průběžným vzděláváním manažerů a dalších pracovníků organizace Anděla Strážného umožnila další rozvoj neziskové organizace.

Podpora aktivizační linky

13.6.2018 podpořil Nadační fond Komerční banky a. s. - Jistota náš projekt na "Provoz telefonní linky pro aktivizaci seniorů tzv. Andělská povídavá linka" částkou 200.000 Kč. Díky této štědré podpoře může být linka provozována po dobu 1 roku. Ohlas ze strany klientů je ohromný a linka byla po 6 měsících provozu naprosto vytížená.

Podpora zajištění pohotovostních výjezdů

Nadace Euronisa podpořila naší organízaci finanční částkou ve výši 50 000,-Kč na zajištění pohotovostních výjezdů v rámci projetu s Českým Červeným křížem v Jablonci nad Nisou. Díky této podpoře jsme mohli lépe zajistit službu pohotovostní služby v rámci Liberecka a Jablonecka.

Podpora zajištění pohotovostních výjezdů

Nadace podpořila naší organízaci finanční částkou ve výši 50 000,-Kč. Částka byla použita na provoz organizace, školení zaměstnanců a na nákup monitorovacích zařízení.

Podpora nákupu monitorovacíh zařízení

Rok 2018 začal pro Anděla Strážného, z.ú. finanční podporou formou předání šeku na částku 25.000 Kč na reprezentačním plese města Jablonec nad Nisou. Finanční částka od města Jablonec nad Nisou byla použita na nákup nových monitorovacích zařízení pro občany Jablonce nad Nisou a ORP.

Podpora nákupu monitorovacích zařízení

Společnost Sea Praha podpořila finančně naší organizaci částkou ve výši 55 902,-Kč na nákup monitorovacích zařízení.

Podpora propagace organizace Anděla Strážného

Nadace Tesco popodřila částkou ve výši 16 000,-Kč na propagaci naší organizace.

Podpora propagace

Nadační fond společnosti Lasvit podpořil naší organizaci Anděl Strážný v rámci propagace částkou ve výši 20 000,-Kč.

Podpora nákupu monitorovacích zařízení

Nadace GCP podpořila naší organizaci finanční částkou ve výši 14 000,-Kč na nákup monitorovacích zařízení pro naše klienty.

Podpora propagace organizace Anděla Strážného

Děkujeme společnosti Webnode za jejíž podpory vznikl náš web a naše oraganizace může využívat již druhý rok prémiové služby ZDARMA.

Našimi hlavními finančními garanty jsou