Pour felicitér 2020

Děkujeme Vám za důvěru, podporu a spolupráci v celém roce 2019.
Přejeme Vám krásné Vánoce v kruhu nejbližších, v novém roce hodně zdraví, štěstí, dobrých lidí a těšíme se na spolupráci v roce 2020.