Zde je další prostor pro baner –> možné vložit text, obrázek, zaměnit barvu, výšku a možné zcela schovat

Něco málo z naší historie

Něco málo z naší historie

rok 2021

 • představení nové strategie
 • vytvořeny nové pracovní pozice terénních pracovníků v sociálních službách určené pro OZP a OZZ
 • vytvoření pozice fundraisera
 • otevření pobočky v Brně a v Pardubicích

 

rok 2020

 • upevnění postavení organizace v celé České republice
 • otevřeli jsme novou pobočku v Třinci
 • otevřeli jsme novou pobočku v Českých Budějovicích
 • otevřeli jsme novou pobočku v Litoměřicích
 • nová koncepce pojetí naší služby s cílem zvýšení kvality poskytování služby tísňové péče. Zavedení adaptačního procesu pro nové klienty, včetně aktualizace veškeré smluvní dokumentace. Nastavení nových cen za službu. Kompletní zjednodušení celého procesu.
 • Anděl Strážný se aktivně účastní vedení akceleračního programu NGO Excelance pod záštitou České Spořitelny. Nejdůležitějším výstupem je nadefinování krátkodobé strategie organizace včetně vizí a plánů. 
 • stali jsme se členy Asociace veřejně prospěšných organizací a Asociace společenské odpovědnosti

 

rok 2019

 • největší roční nárůst připojených klientů
 • zprostředkování zajištění výjezdů ke klientovi na kontrolu zdravotního stavu v rámci celé České republiky
 • budování nového týmu naší organizace v souladu s naším posláním a vizí
 • otevření nové kanceláře v Praze se souvislosti s nově vzniklou pozicí projektového manažera pro Čechy, který má za úkol osvětu a navazování spolupráce s terénními  sociálními službami. Rozšíření týmu o nové sociální pracovníky. Nově vzniklá pozice vedoucí sociálních pracovníků a v návaznosti na zvýšený počet klientů, rozšíření týmu na dispečinku tísňové péče. 
 • stali jsme se členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb
 • zapojili jsme se do projektu Seniorská obálka
 • aktivně vzděláváme naše zaměstnance
 • šíříme osvětu o naší organizaci prostřednictvím sociálních sítí
 • pracujeme na zařazení organizace do základní sítě poskytovatelů sociálních služeb měst a krajů
 • rozšíření portfolia nabízených zařízení pro domácí i mobilní tísňovou péči
 • založení veřejné sbírky  – povedlo se nám zvýšit počet dárců ze soukromého sektoru a zajištění lepšího rozvoje služeb
 • nábor nových sociálních pracovníků pro jednotlivé kraje z důvodu dostupnosti tísňové péče pro klienty
 • zajištění financování Povídavé linky na rok 2019 

 

rok 2018

 • realizace projektu MPSV  „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“
 • vybudovali jsme moderní monitorovací asistenční dispečink tísňové péče Anděl Strážný s nepřetržitým režimem
 • zkvalitnili a zjednodušili jsme práci dispečerů tísňové péče
 • zajistili jsme materiálně technickou podporu pro naše sociální pracovníky, kteří pracují v několika krajích naší republiky
 • nově je od 17. 9. 2018 zřízena telefonní aktivizační linka pro klienty tísňové péče, kteří si mohou popovídat s dispečerkou o svých radostech i starostech, mohou se poradit nebo si mohou  procvičit paměť

 

rok 2017

 • uvedení nového monitorovacího zařízení TIPEC do provozu 

 

rok 2016

 • spolupráce s městy, sociálními odbory, městskými částmi v Praze
 • spolupráce na komunitním plánování a v pracovních skupinách Nový Bor, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Třinec MČ, Praha 10, Praha 9, Praha 8, Praha 5

 

rok 2015

 • pilotní projekt pro Jablonec nad Nisou a ORP – propojení terénních služeb naší organizace se zdravotními terénními službami výjezdu Českého červeného kříže

 

rok 2014

 • transformace projektu do nové neziskové organizace Anděl Strážný, z.ú. se sídlem v Praze 2, na Fügnerově náměstí 1808/3
 • projekt SOS knoflík pro babičku a dědečka, kdy jsme propojili tísňovou službu Anděla Strážného s terénními službami Charity Třinec
 • započetí vývoje našeho unikátního monitorovacího zařízení TIPEC

 

rok 2011

 • počátek projektu služby tísňové péče Anděl Strážný  – sociální služba tísňové péče pod hlavičkou komerční bezpečnostní služby HENIG-security servis, s.r.o, tento projekt plně financovala společnost HENIG