Staří nebo nemocní lidé jsou moudří, křehcí a mnohdy osamělí, mají své sny, přání, smutky. Pomozme jim udělat život lepší.

Cílová skupina klientů( nad 18 let):

  • Senioři
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby v krizi

Maximální kapacita tísňové péče činí 500 klientů.

Okruh osob, kterým není služba určena:

  • žadatel není naší cílovou skupinou
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • zdravotní stav žadatele neumožňuje, či vylučuje poskytnutí sociální služby
  • poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před žádostí, vypověděl žadateli smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování sociálních služeb

Smyslem naší práce je pomáhat klientům tak, aby mohli co nejdéle a bezpečně zůstávat v pohodlí svého domova.