Staří nebo nemocní lidé jsou moudří, křehcí a mnohdy osamělí, mají své sny, přání, smutky. Pomozme jim udělat život lepší.

Cílová skupina klientů( nad 15 let):

 • Senioři
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se sluchovým postižením
 • Osoby se zrakovým postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby v krizi

Maximální kapacita tísňové péče činí 500 klientů.

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • žadatel není naší cílovou skupinou
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav žadatele neumožňuje, či vylučuje poskytnutí sociální služby
 • poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před žádostí, vypověděl žadateli smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování sociálních služeb

Smyslem naší práce je pomáhat klientům tak, aby mohli co nejdéle a bezpečně zůstávat v pohodlí svého domova.