MOBILNÍ TÍSŇOVÁ PÉČE 

Mobilní služba tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí.

Nonstop dispečink tísňové péče Anděla Strážného, obsluhují vyškolení pracovníci v sociálních službách, kteří reagují na aktuální potřebu jednotlivých klientů a řeší jejich problém.

Aktivní klienti

Služba je vhodná pro:

 • aktivní seniory, pro klienty s rizikem zdravotních komplikací
 • klienty se zdravotním postižením
 • klienty, kteří jsou aktivní, ale i ty, kteří pobývají spíše v domácím prostředí/doma
 • klienty, kteří se mohou dostat do krizové situace (více služby pro organizace)

Mobilní monitorovací zařízení

Doporučené zařízení pro tuto službu:

Naše organizace se podílela na vývoji vlastního monitorovacího zařízení. Má unikátní funkce a je vyrobeno v České republice.

Funkce monitorovacího zařízení:

 • Funguje po celé ČR

 • SOS tlačítko, okamžité spojení s dispečerem
 • Snadné ovládání

 • snímání nečinnosti, pádu nebo pádu a nepohybu - automatické vyvolání alarmu do 30s
 • mechanicky odolné zařízení
 • nabíjení se provádí jako u mobilního telefonu
 • automatická detekce nízkého stavu baterie
 • informace o GPS poloze
 • možnost dovolání se na zařízení z neomezeného množství telefonních čísel
 • individuální nastavení dle potřeb klienta
 • zařízení není voděodolné

Jednoduchá obsluha zařízení 

Stačí dodržovat tři zásady

Zařízení noste stále u sebe.

V případě nouze stiskněte SOS tlačítko.

Večer než jdete spát dejte zařízení nabít.

Jak služba mobilní tísňové péče funguje:

Stálý dohled

Monitorovací zařízení je nepřetžitě připojeno na 24hodinový dispečink tísňové péče Anděla Strážného. Je důležité, aby kliet nosil zařízení u sebe.

SOS tlačítko

V případě nouze či zdravotního ohrožení klient aktivuje službu zmáčknutím SOS tlačítka.

Detekce pádu

Detekce pádu a dlouhé pohybové nečinnosti klienta.  Zařízení automaticky odešle upozorňující zprávu na náš dispečink, klient nemusí aktivovat SOS tlačítko..

Zajištění okamžité pomoci

Dispečer tísňové péče zajišťuje okamžitě krizovou situaci. V případě alarmových stavů volá zpět na zařízení, které se do 10 vteřin automaticky spojí se zařízením u klienta. Dispečer komunikuje s klientem pomocí dálkového odposlechu (handsfree)  a řeší nastalou situaci.

Školení pracovníci v sociálních službách

24hodinový dispečink tísňové péče Anděla Strážného obsluhují speciálně školení pracovníci, kteří  vyhodnocují tísňová hlášení a dle nastaveného individuálního plánu zajistí klientovi okamžitou pomoc.

Sociální šetření

Služba probíhá na základě sociálního šetření s naším proškoleným sociálním pracovníkem, který připraví a nastaví individuální plán tísňové péče přímo pro daného klienta.

Více informací v sekci jak se stát uživatelem.


Zajistěte sobě i svým nejbližším klid pomocí červeného SOS tlačítka napojeného na 24 hodinový dispečink.