"Povídavá" linka 

15.05.2019

Aktivizační linka byla vybudována v roce 2018 za podpory KB NADACE Jistota. Je provozována ve všední dny a to od 8 do 12 hodin. V současné době je pravidelně aktivizováno 47 klientů.

U seniorů má služba velký úspěch, nejen že díky službě si klienti mohou popovídat, ale také pomáhá zlepšovat jejich komunikační schopnosti a celkově společně procvičí i mysl.

Díky těmto pravidelným aktivizacím dochází k navázání důvěry s klientem, který se před našimi pracovníky otevře. Již několikrát, na upozornění dispečerek, sociální pracovnice řešila problematické rodinné vztahy, které v ojedinělých případech vykazovaly i vzorce týrání.