Konference v Gerontologickém institutu.

Konference v Gerontologickém institutu.

Zúčastnili jsme se hlavního programu konference Budoucnost stáří za pomoci služeb asistovaného života v Gerontologickém institutu.

Zúčastnili jsme se hlavního programu konference Budoucnost stáří za pomoci služeb asistovaného života v Gerontologickém institutu. Konference se konala dne 14. 3. 2022 na krásném místě v blízkosti Karlova mostu v Praze. Jako jedni z hlavních přednášejících jsme hovořili o potřebnosti tísňové služby v této i v budoucí době a o důležitosti práce na její osvětě. Důležitost tísňové péče a vůbec zapojení digitalizace a chytré techniky do sociální péče potvrdili i další přednášející, kteří např. hovořili i o inspirativním přístupu k péči v dalších evropských zemích. 


Jakožto tradiční sociální služba tísňové péče jsme představili náš propracovaný systém pomoci a spolupráci s dalšími institucemi nebo službami. Kvalitní poskytování tísňové péče, její propojování s dalšími sociálními službami a spolupráci s veřejnou a státní správou vnímáme jako správný přístup, který umožňuje komplexní poskytování sociální péče seniorům. Jsme rádi, že jsme se v tomto přístupu shodli i s dalšími účastníky této konference a přispěli k jejímu hlavnímu programu.

Skip to content