Jak se dostat pod Andělská křídla

Návštěva sociální pracovnice a prezentace služby

Klient si se sociální pracovnicí vyzkouší, jak zařízení funguje.

Uzavření smlouvy a individuální nastavení služby

Sociální pracovnice zmapuje individuální potřeby klienta a dle jeho požadavků nastaví službu.

Aktivace služby

Klientovi ihned zůstává zařízení a služba je aktivní do 24 hod.


Co přinese služba klientovi či jeho rodině

  1. Bezpečí a podporu plnohodnotného života ve stáří.
  2. Oddálení přechodu do hospitalizační péče (domovy seniorů, pečovatelské domy, LDN).
  3. Nepřetržitou jistotu, že je blízký v pořádku.

Po připojení jste v bezpečí pod Andělskými křídly