Příběhy našich spokojených klientů

Dodáváme klid rodině i klientovi 

Klientka 86 let, Praha - mobilní tísňová péče

Klientka neovládá mobilní telefon. Naše zařízení využívá ke spojení s rodinou přes den i v noci. Rodina má tak jistotu, že v případě časového vytížení, je o klientku postaráno (dispečerky mají k dispozici několik telefonních čísel na kontaktní osoby). Rodina a klientka si nepřáli, aby klientka šla do pobytové sociální služby a jsou rádi, že díky tomuto propojení skrze Anděla Strážného, klientka nemusí opustit svůj domov.

Sledování nízké aktivity klienta 

Klientka 77 let, Mladá Boleslav -- mobilní tísňová péče

Klientka trpí závratěmi a žije sama. Již několikrát jí naše služba pomohla, když jí selhaly nohy a nemohla sama vstát z křesla. Při volání na zařízení jsme zjistili, že klientka není schopna chodit, takže voláme syna, který je schopný se ke klientce dostat do hodiny. Nebýt naší služby, klientka by byla v křesle upoutaná do večera, kdy jí synové pravidelně volají. Též se stává, že má klientka často vybitý telefon, naše zařízení funguje i z vedlejšího pokoje a reaguje na ne-pohyb klienta (naše zařízení pošle signál do pultu tísňové péče a dispečerky ihned volají kontaktní osobě, aby klienta šla zkontrolovat)

Samostatnost a příznivý psychický stav 

Klientka 69let, Teplice - mobilní tísňová péče

Klientka trpí srdečním onemocněním tzn. že často omdlévá. Klientka si ale přeje chodit ven, vyřizovat si běžné denní záležitosti a na procházky. S naším zařízením již nemá strach chodit ven (zařízení detekuje pády), zachování takové to samostatnosti má na klientku velký pozitivní vliv i v oblasti duševního zdraví a psychické stability (psychická stabilita výrazně snižuje počet stavů bezvědomí).