Informace pro stávající klienty

V případě požadavku na změnu služby postupujte podle uvedeného postupu.

Monitorujeme, řešíme, a zajišťujeme 24 hodin nepřetržitě po celý rok.

Změna a přenastavení služby

Klient zmáčkne SOS tlačítko nebo volá na tel.

487 883 136.

Požadavky předá pracovníkovi tísňového pultu. V pracovních dnech dojde k přenastavení do 24 hodin.Ve dnech pracovního volna dojde k přenastavení v následující pracovní den.

Přerušení, pozastavení a opětovné aktivování služby

Klient zmáčkne SOS tlačítko nebo volá na tel.

487 883 136.

Nahlásí hospitalizaci či pozastavení služby (lázně, návštěva u příbuzných, zahraničí ) pracovníkovi tísňové linky. V pracovních dnech dojde k přerušení/zahájení monitorace do 24 hod. Ve dnech pracovního volna dojde k přerušení/zahájení monitorace v následující pracovní den.


Použijte SOS tlačítko pro změnu

Uložení klíčů

Můžete si sjednat službu uložení klíčů, která je zpoplatněna.

Nebo máte možnost zakoupit trezor na klíče. Ten se instaluje u dveří klientova domu nebo bytu a klíče jsou zde uloženy. Kód pro otevření terzoru je uložen na dispečinku.

Ceny jsou uvedeny v Ceníku služeb uvedeném na našem webu.

Pro více informací kontaktujte sociální pracovnici dle krajské působnosti.

Nefunkční zařízení

Klient zmáčkne SOS tlačítko nebo volá na tel.

487 883 136.

Nahlásí pracovníkovi tísňového pultu poruchu zařízení.

V mnoha případech lze závadu řešit dálkově.

Mechanická porucha - dojde k návštěvě pracovníka Anděla Strážného, u klienta doma (může dojít k výměně zařízení).

Ukončení služby

Ukončení služby

Klient může smlouvu o poskytování sociální služby Anděla Strážného ukončit kdykoliv bez storno poplatků. Výpovědní lhůta je 30dní.

V případě úmrtí klienta je smlouva ukončena k datu úmrtí.

Trvalá hospitalizace, smlouva je ukončena ke dni hospitalizace.

Předání monitorovacího zařízení

V záložce dokumenty ke stažení jsou uloženy formuláře k ukončení služby - předávací protokol zařízení, ukončení smlouvy.

Poštou: Na adresu provozovny

Osobně v provozovně v České Lípě: nonstop

Osobně v sídle společnosti: nutno sjednat termín

Jiný způsob předání: Kontaktujte sociální pracovnici dle krajské působnosti.

Smyslem naší práce je pomáhat klientům tak, aby mohli co nejdéle a bezpečně zůstávat v pohodlí svého domova.