Informace pro stávající klienty

Přerušení služby

V případě dlouhodobé hospitalizace nebo ohlášené nemonitorace klienta přesahující 3 týdny, se klient zavazuje hradit poskytovateli měsíční paušální základ za 100 Kč, pokud nebude dohodnuto s klientem jinak.

1. Klient zmáčkne SOS tlačítko a nahlásí hospitalizaci pracovnicím tísňové linky.

2. Klient nebo jeho blízká osoba nahlásí hospitalizaci telefonicky na 487 883 136.

3. V pracovních dnech dojde k přerušení/zahájení monitorace do 24 hod.

4. Ve dnech pracovního volna dojde k přerušení/zahájení monitorace v následující pracovní den.

5. V případě delší hospitalizace, než jsou dva měsíce, je povinnost klienta monitorovací zařízení vrátit (z technických důvodů). Nemusí ale dojít k ukončení služby (pokud si to klient nepřeje), zařízení je klientovi vráceno poté co přijde zpět domů a služba bude znovu zaktivizována.

Přenastavení služby

Když si klient přeje změnit nastavení služby.

1. Klient zmáčkne SOS tlačítko (červené tlačítko na monitorovacím zařízení)

2. Požadavky předá pracovnici tísňového pultu.

3. Pracovnice tísňového pultu předá informace kompetentním osobám týmu Anděla Strážného.

4. V pracovních dnech dojde k přenastavení do 24 hod.

5. Ve dnech pracovního volna dojde k přenastavení v následující pracovní den.


Pozastavení využívání služby

Doba, kdy si klient nepřeje být monitorován, ale služba je běžně fakturovaná. Když klient odjíždí např. do lázní, k příbuzným, zahraničí apod.

1. Klient zmáčkne SOS tlačítko (červené tlačítko na monitorovacím zařízení).

2. Pracovnici dispečinku sdělí, v jakém termínu si přeje být nemonitorován.

3. Když přijede klient domů a chce opět začít službu užívat, zmáčkne SOS tlačítko a nahlásí svůj příjezd.

4. V pracovních dnech dojde k přerušení/monitoraci do 24 hod. Ve dnech pracovního volna dojde k přerušení/monitoraci v následující pracovní den.

5. SOS tlačítko funguje i v případě nemonitorace.

Kontrola funkčnosti zařízení a správnosti nastavení služby

Zkouška červeného tlačítka

1. Každý měsíc pracovnice tísňového pultu volá klientovi, přes monitorovací zařízení, a požádá ho, aby zmáčkl SOS tlačítko (červené tlačítko).

2. Klient, zmáčkne SOS tlačítko a pracovnice tísňového pultu ověří jeho funkčnost.

3. Pracovnice si ověří i spokojenost s nastavenou službou.

4. Pracovnice si ověří, zda jsou uvedeny správné informace na kontaktní osoby.

5. Pracovnice se optá, na aktuální situaci klienta a potřeby klienta.

Nefunkčnost monitorovacího zařízení

1. Klient zjistí, že na monitorovacím zařízení je závada, zmáčkne SOS tlačítko a nahlásí pracovnici tísňového pultu. Pokud toto nelze, zavolá na telefonní číslo 487 883 136.

2. V případě poruchy funkčnosti, lze v mnoha případech vadu řešit dálkově.

3. V případě mechanické poruchy dojde k návštěvě pracovníka Anděla Strážného, u klienta doma (může dojít k výměně zařízení).

4. V případě drobných závad na doplňkovém příslušenství (pásek na ruku, nabíječka apod) zasíláme poštou viz ceník.

5. Špatný signál operátora - V monitorovacím zařízení může být tzv. MULTI SIM karta, tato karta vyhledává sama nejvhodnější signál v dané lokalitě.

Ukončení smlouvy a vrácení monitorovacího zařízení

1. Klient může smlouvu o poskytování sociální služby, ukončit kdykoliv. Je však nutné počítat s měsíční výpovědní lhůtou.

2. V případě úmrtí klienta je smlouva ukončena k datu úmrtí.

3. Trvalá hospitalizace: smlouva je ukončena ke dni hospitalizace.

4. Poštou: na webových stránkách je ke stáhnutí předávací protokol zařízení a ukončení smlouvy. Tyto dokumenty je potřeba stáhnou, vytisknou a vyplnit. Dokumenty

Společně s monitorovacím zařízením a příslušenstvím je potřeba zaslat doporučenou poštou a pojistit balík na 8 200 Kč. Dostatečně dobře zabalené. Poštovné hradí odesílatel.

5. Předání osobně v provozovně: monitorovací zařízení lze předat v provozovně v České Lípě viz kontakty.

6. Jiný způsob předání lze domluvit se sociální pracovnicí dle krajské působnosti.

Uložení klíčů

Když nemá klient komu dát náhradní klíče, má možnost si zakoupit malý trezor a klíče budou uloženy u dveří klientova domu nebo bytu. Kód je uložen na dispečinku.

Klient si také může sjednat službu "uložení klíčů". Více informací Vám sdělí sociální pracovnice.

Zajištění financí na zaplacení služby

Když nemá klient finance na úhradu služby, můžeme mu pomoci se zajištěním financí (státní i nestátní organizace). Pro více informací kontaktujte sociální pracovnici dle krajské působnosti. 

Smyslem naší práce je pomáhat klientům tak, aby mohli co nejdéle a bezpečně zůstávat v pohodlí svého domova.