INFORMACE PRO DÁRCE

Veřejná sbírka

Dne 1.9.2019 jsme získlai osvědčení ke konání veřejné sbírky za účelem získání peněžitých příspěvků na pomoc seniorům, zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům, domům s pečovatelskou službou a dalším sociálním a zdravotním zařízením, a to formou zajištění služby tísňové péče a aktivizační linky.

Všichni dárci si mohou uplatnit daňová zvýhodnění

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru, které následně předáte ve vaší mzdové účtárně nebo ho uplatníte v daňovém přiznání. Pro potvrzení daru prosíme o zaslání údajů na email: projektpha1@andelstrazny.eu

  • od fyzické osoby - celé jméno, adresu, telefon a číslo účtu, ze kterého jste dar poslali
  • od právnické osoby název společnosti, sídlo, telefon, IČ a číslo účtu, ze kterého jste dar poslali
  • více na tel. čísle +420 608 967 325

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud celková hodnota darů za jeden rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí minimálně 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu).

Právnické osoby si mohou od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, odečíst hodnotu darů, pokud celková hodnota darů za jeden rok činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu).