Cílová skupina klientů

Cílová skupina klientů( nad 15 let):

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby s tělesnými postižením
 • Osoby se sluchovým postižením
 • Osoby se zrakovým postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby v krizi

Maximální měsíční kapacita TP činní 500 klientů. 

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • žadatel není cílovou skupinou (viz výše)
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav žadatele neumožňuje, či vylučuje poskytnutí sociální služby
 • poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, vypověděl žadatelovi smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování sociálních služeb