Finanční dar představuje velkou pomoc pro naše klienty, kteří si nemohou z finančních důvodů službu dopřát.

PRAVIDELNÁ POMOC

Tísňovou péči využívá většina našich klientů několik let, proto je potřeba pomáhat pravidelně. Nastavte si trvalý příkaz k úhradě a zajistíte tak některému z našich klientů bezpečí a jistotu, že bude postaráno o jeho zdraví a život, o pravidelnou medikaci, pitný režim a díky povídavé lince ho nebude tížit samota a pocit opuštění.

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Chcete dnes udělat něco výjimečného, vše se vám daří a o své štěstí se chcete podělit?

Přispějte právě teď a dopřejte některému z našich klientů měsíc tísňové péče zdarma nebo přímo nové zařízení tísňové péče.

DARUJTE 350Kč

uhradíte klientovi měsíční poplatek tísňové péče SLUŽBA STANDARD GATOR

(můžete uhradit službu i na více měsíců)

DARUJTE 450Kč

uhradíte klientovi měsíční poplatek tísňové péče

SLUŽBA STANDARD TIPEC nebo NOVO

( můžete uhradit službu na i více měsíců)

DARUJTE 550Kč

uhradíte klientovi měsíční poplatek tísňové péče

SLUŽBA KOMFORT TIPEC nebo NOVO

(můžete uhradit službu na i více měsíců)

DARUJTE 2 990Kč

uhradíte klientovi nákup monitorovacích hodinek

GATOR

(můžete uhradit službu na i více měsíců)

DARUJTE 10 200Kč

uhradíte klientovi nákup tísňového telefonu

NOVO

Přijetí vašeho daru si můžete ověřit na transparentním účtu č. 19-4959994349/0800

Všichni dárci si mohou uplatnit daňová zvýhodnění

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru, které následně předáte ve vaší mzdové účtárně nebo ho uplatníte v daňovém přiznání.  Pro potvrzení daru prosíme o zaslání údajů na email: projektpha1@andelstrazny.eu

  • od fyzické osoby - celé jméno, adresu, telefon a číslo účtu, ze kterého jste dar poslali
  • od právnické osoby název společnosti, sídlo, telefon, IČ a číslo účtu, ze kterého jste dar poslali
  • více na tel. čísle +420 608 967 325
Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud celková hodnota darů za jeden rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí minimálně 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu).

Právnické osoby si mohou od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, odečíst hodnotu darů, pokud celková hodnota darů za jeden rok činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu).