Anděl Strážný mezi studenty

Anděl Strážný mezi studenty

Dne 21. listopadu zavítal náš projektový manažer Vojtěch Beck na akademickou půdu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Dne 21. listopadu zavítal náš projektový manažer Vojtěch Beck na akademickou půdu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zde se na Ekonomické fakultě setkal s pedagogy a studenty Katedry veřejné ekonomiky v rámci přednášky zaměřené na systém sociálních služeb ČR. 

V praktické části přednášky Vojtěch představil posluchačům systém námi poskytované tísňové péče, včetně konkrétní ukázky tísňového volání pomocí mobilního monitorovacího zařízení TIPEC. V teoretické části pak vysvětlil nejen fungování tísňové péče jako takové, ale představil i další možnosti pomoci, která s tísňovou péčí neodmyslitelně souvisí. 

Je důležité, aby i mladí lidé měli povědomí o tom, že ne všichni máme v životě stejné možnosti a že mezi námi žijí i lidé, kteří potřebují pomoc svého okolí založenou na respektu, úctě a důvěře. To jsou hodnoty, které naše organizace dlouhodobě vyznává. 

Jsme rádi, že dané téma studenty zaujalo, o čemž svědčí i fakt, že kolegové z fakulty mají zájem s naší organizací i nadále spolupracovat. Děkujeme paní Ing. Ivaně Vaňkové, Ph.D. za milé pozvání a těšíme se na další vzájemnou spolupráci. Jejím studentům pak přejeme mnoho úspěchů ve studiu a ochotu poznávat hodnoty neziskového sektoru a sociální práce třeba i  v rámci své budoucí profesní kariéry. Protože kdo z nás ví, kam ho život zavede?

Skip to content