Když přízeň lidí skutečně pomáhá

V jarních měsících se nám dostalo další potřebné pomoci od firemních i individuálních dárců a my za jejich štědré dary velice děkujeme. Jsme si vědomi, že naše práce má smysl, ale když pomáháme společně, radost se násobí.