Zavolejte si na pomoc
Anděla Strážného

487 883 136

Tísňová péče

MOBILNÍ TÍSŇOVÁ PÉČE

 

 

Mobilní systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má díky komunikační jednotce – malé krabičce s červeným SOS tlačítkem nebo pomocí mobilního telefonu Aligator možnost kdykoliv přivolat pomoc zmáčknutím SOS tlačítka.

Jak služba funguje:

 

Monitorovací zařízení jsou trvale připojena na 24 hodinový dispečink tísňové péče.

Zde pracuje speciálně proškolený personál, který vyhodnocuje tísňová hlášení a zajistí klientovi okamžitou pomoc dle nastaveného individuálního plánu.
Monitorovácí zařízení jsou připojena po GSM síti a funkčnost služby je tak zajištěna po celé ČR tam, kde je signál mobilního operátora. (to znamená, že pokud babička odjede mimo svůj domov na výlet na návštěvu k dceři, a bude mít krabičku u sebe, služba bude poskytována nadále bez přerušení)
S každým klientem máme zpracováno individuální sociální šetření. Informace, které získáme od klienta jsou pro nás velmi důležité. Pokud nám klient např. sdělí , jaké léky užívá a jaké má zdravotní komplikace, tak v případě krizové situace, kdy je nutný zásah záchranné služby, předáváme tyto důležité informace přímo lékařům působícím při zásahu. Dochází tak k rychlé a účinné pomoci ze strany zdravotnického personálu.


Služba Comfort+

 

 


Služba Mobil

 

Je zajištěna pomocí mobilního telefonu Aligator – doporučujeme klientům, kteří jsou velmi aktivní, ale chtějí mít jistotu, že v okamžiku stisknutí červeného SOS tlačítka se jim dostane adekvátní pomoci. Je to odlehčená varianta komfortní krabičky Senior inspect.
Zajišťuje pohodlné volání jako z klasického mobilního telefonu, automatická kontrola funkčnosti 1x denně.
Klient si zajistí svoji SIM kartu u libovolného operátora a hradí si telefonní služby dle smlouvy s operátorem. Nouzové SOS tlačítko je připojeno na pult Anděla Strážného, kde operátoři mají informace o klientovi a v případě nouze zajišťují pomoc.

 

 

Mobilní telefon Aligator A400, A420 (A 360)

 

 


 

Ceník zařízení a služby

 

Další služby Anděla Strážného