Svěřte se do rukou
Anděla Strážného

487 883 136

Služby pro organizace

V oblasti tísňové péče máme komplexní řešení pro organizace, sociální ústavy, domovy seniorů, nemocnice, DPS, odlehčovací služby apod.

Zařízení pro signalizaci tísně

Jedná se o signalizační zařízení, které slouží k přivolání pomoci v tísni prostřednictvím bezdrátových tlačítek, které má klient přímo na ruce nebo na krku a zároveň tísňová tlačítka mohou být umístěna v jednotlivých bytech.

Použití systému je vhodné všude tam, kde je zajištěna 24 hodinová péče a kde si klienti potřebují přivolat pomoc v nouzi.

Celé zařízení se sestává z přenosného PAGERU, který má u sebe personál a z tísňových tlačítek umístěných u jednotlivých klientů. PAGER slouží k signalizaci poplachů vyvolaných pomocí bezdrátových tlačítek. Instalace zařízení sestává pouze z naučení jednotlivých tlačítek do PAGERU a popřípadě nalepení pevných bezdrátových tlačítek přímo v bytech klientů.

Po instalaci systému ( prvotní investici) je následný provoz tísňové služby zcela ZDARMA.

 

Zařízení pro signalizaci odchodu klienta se zařízení

Toto zařízení v kombinaci s nadstavbovými systémy je možné použít převážně v místech, kde je potřeba sledovat osoby mající identifikační čip procházející nezajištěnými prostory objektu (vchody, průchody, místnosti, atp.), zejména v domovech pro seniory, sociálních ústavech, apod. Vybrané osoby vybavené identifikačním čipem při průchodu sledovaným prostorem aktivují zařízení, který předá informaci do nadstavbových systémů pro jejich vizualizaci. Nadstavbovými systémy, které vizualizují přenášené informace ze zařízení mohou být monitorovací panely nebo Pager, případně běžný mobilní telefon, na který lze přenášet informace prostřednictvím přenosových zařízení.

Rozsah vymezené oblasti (kruhová oblast) lze v zařízení nastavit v rozmezí 3 až 10 metrů.

Pro dosažení potřebného výkonu identifikačních čipů aktivujících zařízení jsou tyto čipy napájeny z vlastní baterie.

Identifikační čipy jimiž jsou vybavovány monitorované osoby mohou být v podobě hodinek, případně v podobě přívěsku pro zavěšení na krk.

V případě vašeho zájmu a potřeby doplňujících informací nás neváhejte kontaktovat. Vypracuje Vám technický a cenový návrh na míru.

Ceník zařízení a služby