Svěřte se do rukou
Anděla Strážného

487 883 136

O nás

PŘÍBĚH ANDĚLA


ZAVOLEJTE SI NA POMOC ANDĚLA STRÁŽNÉHO

Mobilní systém linky tísňové péče pomáhá řešit obvyklé i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má díky komunikační jednotce monitorovacího zařízení možnost kdykoliv přivolat pomoc zmáčknutím SOS tlačítka.

Monitorovací zařízení jsou trvale připojena na 24 hodinový dispečink tísňové péče.

Zde pracuje speciálně proškolený personál, který vyhodnocuje tísňová hlášení a zajistí klientovi okamžitou pomoc dle nastaveného individuálního plánu.

Monitorovací zařízení jsou připojena ke GSM síti a funkčnost služby je tak zajištěna po celé České Republice, tedy všude tam, kde je signál mobilního operátora (to znamená, že pokud klient odjede mimo svůj domov na výlet, na návštěvu apod., a bude mít krabičku u sebe, služba bude poskytována nadále bez přerušení).

S každým klientem máme zpracováno individuální sociální šetření. Informace, které získáme od klienta jsou pro nás velmi důležité. Pokud nám klient například sdělí, jaké léky užívá a jaké má zdravotní komplikace, tak v případě krizové situace, kdy je nutný zásah záchranné služby, předáváme tyto důležité informace přímo lékařům působícím při zásahu. Dochází tak k rychlé a účinné pomoci ze strany zdravotnického personálu.

 

Další služby Anděla Strážného