Svěřte se do rukou
Anděla Strážného

487 883 136

Ceník

CENÍK ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY ANDĚLA STRÁŽNÉHO, Z.Ú. – TÍSŇOVÁ PÉČE,
REGISTROVANÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DLE ZÁKONA 108/2006 SB.

ZAVOLEJTE SI NA POMOC ANDĚLA STRÁŽNÉHO


Cena služby základní / měsíc

Zařízení pro zajištění tísňové péče

(oboustranná hlasová komunikace, 

funguje doma i venku v celé ČR)

Cena zařízení – jednorázově/zapůjčení zdarma

Automatická detekce pádu

Lokalizace klienta po stisknutí alarmu

Nepřetržitá kontrola správného nošení a stavu nabití baterií

Nepřetržitá kontrola funkčnosti

Příjem hovorů z rodiny

SOS tlačítko přivolání pomoci

Asistenční linka 24 hodin denně

Comfort +
DOPORUČUJEME
 

350 Kč


0 Kč

Chytré hodinky
(funkční a estetické)

Testujeme pro Vás

V přípravě

Comfort
(výběhové zařízení)

550 Kč

0 Kč

Mobil
(na vyžádání) 

275 

1344 Kč

 

Výše uvedené smluvní ceny u služeb jsou dle zákona o dani
z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.,§ 59 osvobozeny od daně.